Aelodau'r Cyngor

Cyng Huw Jones

Tan y Ffordd
Llanbedr D C
Rhuthun
LL15 1UT

01824 707086

Cofrestr o Ddiddordebau

Cyng Ian Jones

Hendrerwydd Farm
Hendrerwydd
Denbigh
LL16 4LL

Cyng Andrew Mitchelmore

1 Commins
Gellifor
LL15 1SG

01824 790766

Cyng David Taylor

Stryt Fawr
Llanychan
LL15 1UF

07799296397

Cyng Kevin Shenton

Meillion
1 Bodawen
Gellifor
Rhuthun
LL15 1SB

07802245646

Cofrestr o Ddiddordebau

Cyng Huw Williams

Cynghorydd Sir yr Ardal

Pen Rhos
Bryn Eryl
Mold Road
Ruthin
LL15 1DT

07545 185756

Cyng Mrs Iona Pierce

Cadeirydd

Plas Dolben
Llangynhafal
Dinbych
LL16 4LN

01824 790327

Cofrestr o Ddiddordebau

Cyng Bryan Jones

Ty'n y Celyn
Llangynhafal
Rhuthun
LL15 1RT

01824 703255

Cofrestr o Ddiddordebau

Cyng Paul Evans

Broncoed
Llangynhafal
Dinbych
LL16 4LW

01824 790472

Cofrestr o Ddiddordebau

field

moel famau

field