Hysbysiadau

Cais Cynllunio

Published: 17 Ebr 24

Tir Gerllaw Gellifor Farm/Peniarth - Codi 14 o dai newydd ac un garej ar wahan gan gynnwys ffurfio mynedfeudd a pharcio, ffurfio maes parcio i ymwelwyr, tirlunio a gwaith cysylltiedig. Rhif y cais ar wefen Adran Cynllunio Sir Ddinbych = 22/2024/0045. Read More...

Cyfarfod Nesaf

Published: 10 Ion 24

Bydd y cyfarfod nesaf yn gyfarfod agored yng Nghanolfan Gymuned Gellifor nos Fercher 24.04.2024 am 7.00pm gyda cyfarfod misol y Cyngor i ddilyn. Gellir cysylltu ar Clerc am fanylion a bydd yr Agenda o dan y penawd "Cyfarfodydd". Read More...

Archwilio Cyfrifon 2022/2023

Published: 30 Meh 23

Mae archwiliadau cyfrifon ar gyfer y blynyddoedd sy'n gorffen ar 31 Mawrth 2023 wedi'u cwblhau. Mae'r cofnod blynyddol ar gael i'w arolygu gan etholwyr llywodraeth leol ardal Llangynhafal trwy wneud cais at John Roberts, Clerc y Cyngor, Rhos Newydd, Gellifor, Ruthin LL15 1 RY (01824 704776) rhwng 6.00pm a 8.00pm ar ddydd Llun i ddydd Gwener. Read More...

 

fields