Teithiau Cerdded Hanesyddol

Dewis o gylchdeithiau diddorol, sy’n croesi Dyffryn Clwyd, Parc Gwledig Moel Famau a Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa.

Mae’r llwybrau yn mynd heibio i nifer o nodweddion hanesyddol, gan gynnwys safleoedd wyth o ffermdai anghyfannedd, ffynnon sanctaidd hudol ac eglwys drawiadol Sant Cynhafal. 

Gwisgwch esgidiau cryfion cyfforddus ac ewch â dillad rhag glaw.

Pellter
Llwybr Coch 7 km | 4.3 milltir
Llwybr Glas 7.7 km | 4.8 milltir

Brasamcan o hyd y daith
Llwybr Coch 2 – 2.5 awr
Llwybr Glas 2.5 – 3 awr OS Map 265 Bryniau Clwyd

Map of
Walking

Field


Building


Mountains
Cows in a field